Otse põhisisu juurde

Postitused

Soofiilide sõjaplaan hävitab metsa

Hiljutised postitused

1929: Riik maaparanduse toetajana

Riik maaparanduse toetajana.  Enne üksikasjalise maaparanduse tööde juure asumist tuleb maapidajail omale selgeks teha, kas ka eeltingimused selleks tööks küllalt soodsad: kas kuivenduse alla kuuluvat maa-ala läbistab, ehk selle lähedal asub vee-vastu-võtja peakraav või jõgi ja kas viimased on sarnases seisukorras, et võimaldavad tarvilikul määral veepinna madaldamist kavatsetavais kuivenduskraaves. Kui asjaolud seda nõuavad, tulevad pea-veejuhtmed korrastada ja pealegi esimeses järjekorras, sest muidu pole kuivenduse ettevõttest loodetavat tulu oodata. Kuid mainitud pea-veejuhtmete korrastamise tööd on sagedasti nii suured ja kulukad, et nende läbiviimine sünnitab maapidajale ülepääsemata raskuseid ja tihti jäävad maaparanduse tööd sel põhjusel hoopis teostamata.  Maaparandused võtavad hoogu.  Kõigis põllumajanduslikkudes kultuur-riikides annab riik üldtähtsusega veejuhtmete korrastamiseks omalt poolt toetust. Pole ka eesti maaparandajat sarnasest abist ilma jäätud. Põllutööministeeri